Arrangement

Lær om Presentasjonsteknikk i Molde

Lær om hvordan du forbereder og gjennomfører en god presentasjon, med eller uten støtte av for eksempel manus, PowerPoint med mer. Vi ser på oppbyggning av presentasjonen, kroppsspråk, stemmebruk, samt bruk av ulike hjelpemidler.