Lærere/skole

Vil du ha besøk av en økonomitrener i din klasse? Økonomiglede er et spesiallaget undervisningsopplegg i personlig økonomi, tilpasset ungdomsskole elever. Opplegget er godt i gang og vi besøker skoler rundt i store deler av landet. Ta gjerne kontakt om du ønsker besøk i din klasse.

Regnestykke

Søk om å få en økonomitrener til din klasse

Over 140 klasser har til nå hatt besøk av økonomitrenere i 90 minutters undervisningstimer. Siviløkonomer som er opptatt av at ungdom får mer kunnskap om personlig økonomi, underviser på frivillig og ikke-kommersiell basis på skoler rundt om i landet. Er du interessert i å få undervisningen på din skole ? Her kan du lese mer om hvordan du går frem.

Motiverte økonomitrenere underviser Økonomiglede rundt om i landet. Trenerne er medlemmer av Econa, som er master utdannede økonomer. Økonomitrenerne tar ansvar for formidlingen i klassen, med læreren til stede i klasserommet.

Her er hva to lærere sier:

 -Klassen min likte å lære om økonomi fordi det var veldig aktiverende med finne eksempler fra livet utenfor skole. 
Micha Adrie Jacques Rombout, lærer ved Midtstuen skole, Oslo

-Econa tilbyr et viktig og godt undervisningsopplegg med dyktige økonomer. Elevene synes dette både er nyttig og lærerikt.
Sondre Vinnes Valen-Sendstad, lærer ved Morellbakkenn skole, Oslo

Økonomitrenerne vil ha en samtale med læreren i forkant av undervisningen, slik at de kan utveksle gjensidig informasjon om henholdsvis klasse og opplegg.

Undervisningen tar utgangspunkt i elevenes situasjon der de er nå og ikke når de blir voksne. De gir dem grunnleggende kunnskap om økonomi som de vil ha glede og nytte av hele livet. Ungdommene er i startgropen til å ta ansvar for sin egen økonomi, og er i en fase der de opparbeider seg holdninger og adferd som de tar med seg inn i voksenlivet.

Tilbakemeldinger så langt er meget positive, både fra elevene og lærerne. Kontakt oss gjerne for referanser eller en prat om opplegget.

Undervisningen legger opp til aktiviteter, gruppeoppgaver og refleksjon. Tilbudet er gratis for skolen.

Innholdet i undervisningsopplegget bygger på Kunnskapsløftets kompetansemål i samfunnsfag og matematikk og er laget av dr. oecon og forfatter Gunhild J. Ecklund, i samarbeid med Econa.

Her er økonomitrenerne Elisabeth Lannum Nærby og Thea Pettersen, fra en undervisningstime på Østerås skole i Bærum, februar 2018

27544757_10160173969055195_3088508281307655873_n