Magma topp logo Til forsiden Econa

Lars Ola G. Østmoe

Lars Ola G. Østmoe er seniorrådgiver i beslutningsanalyse i Statoil og gårdbruker. Han har vært sentral i Hydros og Statoils arbeid med implementering og utvikling av metodikk for beslutnings- og usikkerhetsanalyse. Han er Cand Agric i økonomi fra NMBU og har 2 års utdanning i matematisk finans/bedriftsøkonomi på master-/doktorgradsnivå ved NHH.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS