Lav arbeidsledighet blant nyutdannede siviløkonomer

Ledigheten blant nyutdannede økonomer har gått ned fra 15 til 12 prosent siden i fjor – langt lavere enn 2000-tallets nivåer på rundt 30 prosent. Det viser tall fra Econas ferske lønnsundersøkelse. Blant de øvrige siviløkonomene er kun 0,7 prosent ledige.

Ung i arbeid

Econa kartlegger årlig medlemmenes inntekts- og karrieresituasjon. Medlemmer er hovedsakelig siviløkonomer og masterutdannede økonomer. I år har 7 482 personer svart på undersøkelsen.

Nyutdannede økonomer i privat sektor har en gjennomsnittslønn på 448 000 kroner, mens de i offentlig sektor har litt mer, 476 000 kroner. De siste fire årene har lønnsutviklingen stått omtrent stille, noe som betyr en reallønnsnedgang for nyutdannede.

– Det viktigste er at de nyutdannede kommer raskt i jobb og at de får muligheten til å prestere og vise hva de kan. Vi ser at privat sektor belønner innsats i større grad enn det offentlig sektor gjør, slik at de privatansatte raskt går forbi sine tidligere medstudenter som har fått jobb i offentlig sektor, selv om startlønnen i snitt er lavere i privat sektor, sier Tom Bolstad, administrerende direktør i Econa.

Ser man bort fra de nyutdannede, har en siviløkonom en personlig lønnsvekst på 4,7 prosent, og en gjennomsnittlig grunnlønn 827 000 kroner i privat sektor. Økonomer i offentlig sektor har en personlig lønnsvekst på 3 prosent, og en gjennomsnittslønn på 676 000 kroner.

Størst lønnsvekst før fylte 30 år

Den relative lønnsøkningen er størst tidlig i karrieren, og avtar gradvis desto eldre man blir. Ifølge undersøkelsen er den personlige lønnsveksten størst i aldersgruppen 26-30 år.

Økonomer innen shipping kan glede seg over å ha de høyeste lønningene, med en personlig lønnsøkning på 4,2 prosent og en gjennomsnittslønn på 1 300 000 kroner.