Lavere ledighet blant økonomer

Det er ikke lett å være ung i dagens krisesituasjon. Om man i tillegg har lav utdanning eller en løs tilknytning til arbeidslivet, stiller man enda svakere. Sett i et økonomisk lys behøver man ikke lete lenge for å finne tragiske utslag av corona-situasjonen. Innehaver av den nyåpnede cafeen, klesbutikken eller servitøren på brygga har tunge tider. Grunderdrift og store drømmer byttes ut med arbeidsledighet og dårlig personlig økonomi.

Før regjeringen den 12. mars varslet inngripende corona-tiltak, hadde Norge rekordlav ledighet på rundt tre prosent. Fra 65.000 arbeidsledige steg antallet raskt, nå er den oppe i nærmere 400.000, godt over 10 prosent av arbeidsstyrken. Det høyeste antallet etter annen verdenskrig. NHO anslår at vi risikerer å tape en hel generasjon til ledighet og dårlig økonomiske utsikter.

Økonomer mindre utsatt

Det som var viktig før blir enda mer tydelig nå: utdanning lønner seg. I mars har ledigheten blant akademikere økt til 6,9 prosent mens den totalt i mars av 10,7 prosent. Det er imidlertid stor variasjon blant akademiker-yrkene. Tannlegene er blant de mest utsatte, med en ledighet på 15 prosent, fra godt under en prosent ledige.

Ifølge tall fra NAV har økonomer og revisorer gått fra en ledighet på 0,7 prosent i februar, til 3.3 prosent i mars.

Totalt sett, blant yrker der det jobber mange akademikere, har andelen gått fra 2,3 prosent i februar til 10,7 prosent i mars.

Fra tidligere motkonjunkturer har ikke økonomene vært de som først har merket det største trykket. De fleste av Econas medlemmer har heldigvis klart seg bra gjennom nedgangstider. Ifølge Per Christian Rogdar, leder av Econa Arbeidsliv, var det en betydelig oppgang i antall henvendelser i mars om nedbemanninger og permitteringer.

-Nå har det imidlertid gått tilbake til et normalnivå slik det vanligvis er uten krisetid, selv om det fremdeles kommer spørsmål knyttet til permitteringer. Econas advokater er imidlertid forberedt på å bistå medlemmer som trenger hjelp ved nedbemanninger eller andre driftsinnskrenkninger i virksomhetene de jobber i, sier Rogdar.

Høyere utdanning er nøkkelen

-Generelt sett er våre medlemmer mindre konjunkturutsatte enn for eksempel ingeniørene. På den annen side jobber mange økonomer i områder i privat næringsliv som rammes hardt. Men økonomer rammes nok mindre av oljekonjunkturen enn sivilingeniørene, sier Nina Riibe.

Når mange unge i dag blir hardt rammet, vil de med høy utdanning allikevel komme best ut.

-Nyutdannede økonomer har lavere startlønn enn ingeniørene og færre bindene kollektive avtaler. Mange er rett og slett hakket mer fleksible, samt mer markedsrettet i utgangspunktet. Dette vil nok bidra til at de kommer ut av dette bedre enn mange andre utdanningsgrupper, sier Nina Riibe.

Econa står sammen med Akademikerne om at den aller viktigste oppgaven nå er å redde norsk næringsliv, bedrifter og ansatte. Alt gjøres for å lande på begge beina. Krisepakker og støtteordninger er redningen for mange. Men ingenting vil slå det å ruste seg for en ny hverdag.

-Derfor har vi stått hardt på for at de som er permitterte kan studere uten å miste økonomisk støtte. Høyere utdanning vil alltid være nøkkelen til å overleve både nye muligheter og utfordringer. For de vil komme, sier Riibe.