Ledere er oftere innstilt på sending enn mottak

Professor Jan Ketil Arnulf gir råd til ferske ledere i Magma Karriere, som kommer ut 18 august. Han mener ledere bør investere mer tid på sine ansatte, uten nødvendigvis å ha en agenda.

Foto: BI

-Gi deg dine medarbeidere i vold og sørg for å ha en reflekterede samarbeidsform, sier Arnulf til Magma.

Er du opptatt av karriere, enten som leder eller ansatt, er det mye stoff for deg i neste Magma. Les blant annet om hvordan ledere bør få mer ut av de ansattes læring og kompetanseutvikling. Utdanningsdirektør i Wilhelmsen mener kun 10 prosent av læringen kommer fra formell læring. Resten kommer gjennom jobberfaring og samhandling.

Rundt 850.000 norske jobber vil bli radikalt endret grunnet ny teknologi de nærmeste årene. Les hvilke yrker som kommer til og hvilke det blir mindre behov for.

Står du i fare for å miste jobben i en nedbemanning? Advokat i Econa, Fredrik Riise, gir råd om hvordan du bør forberede deg til drøftelsesmøter med sjefen.

Seks økonomer forteller om sine ulike karriereveier og veien dit.

Dette, og mye mer om karriere, kan du lese om i Magma nr 4, som kommer ut 18 august.