Ledere er oftere innstilt på sending enn mottak

Professor Jan Ketil Arnulf gir råd til ferske ledere i Magma Karriere, som kommer ut 18 august. Han mener ledere bør investere mer tid på sine ansatte, uten nødvendigvis å ha en agenda.

Foto: BI

-Gi deg dine medarbeidere i vold og sørg for å ha en reflekterende samarbeidsform, sier Arnulf til Magma.

Er du opptatt av karriere, enten som leder eller ansatt, er det mye stoff for deg i neste Magma. Les blant annet om hvordan ledere bør få mer ut av de ansattes læring og kompetanseutvikling. Utdanningsdirektør i Wilhelmsen mener kun 10 prosent av læringen kommer fra formell læring. Resten kommer gjennom jobberfaring og samhandling.

Les om mentorparet som velger å gå løs på år nr 2 og hvorfor.

Rundt 850.000 norske jobber vil bli radikalt endret grunnet ny teknologi de nærmeste årene. Les hvilke yrker som kommer til og hvilke det blir mindre behov for.

Står du i fare for å miste jobben i en nedbemanning? Advokat i Econa, Fredrik Riise, gir råd om hvordan du bør forberede deg til drøftelsesmøter med sjefen.

Seks økonomer forteller om sine ulike karriereveier og veien dit.

Fagdelen:

I fagdelen kan du også lese artikler som inspirerer til å tenke hvordan du kan legge til rette for egen karriereutvikling, eller skal utvikle ansatte gjennom en organisasjonsutvikling eller lede gjennom en fremtid med stor usikkerhet.

Utnytter du din egen og dine medarbeideres styrker optimalt? I artikkelen «Styrkebasert ledelse kan du lese om hvordan medarbeider og ledere kan identifisere, bruke og utvikle egne styrker». Forfatteren viser hvordan du ved å identifisere personlige stryker hos den enkelte i en organisasjon kan skape mer energi, motivasjon, mestring og mening.

 

Les også om hvordan du kan gå fra å være bevisst på en vanskelig situasjon, til faktisk å forstå den og gjøre de riktige tiltakene for å svare på utfordringer i omgivelsene i artikkelen «Situasjonsforståelse og situasjonsbevissthet i ledelse».

Virtuelle team blir stadig vanligere, og er mer aktuelt enn noensinne i koronahverdagen, men det er krevende å lede. I en studie av virtuelle team i Google fant selskapet at de teamene som lyktes i å arbeide effektivt, var dem som klarte å skape psykologisk trygghet og hensiktsmessige normer for samspill. Les hvordan forskerne mener disse parameterne på generell basis kan bidra til effektivitet i virtuelle team med begrensede kommunikasjons­muligheter.

Å ansette de riktige medarbeiderne, og holde på dem man trenger, er et viktig strategisk grep. Forskere har utarbeidet en 6-trinns modell for strategisk rekruttering og en matrise med dimensjonene «grad av strategisk forankring» og «grad av formalisert rekrutteringsarbeid» som gir et verktøy bedrifter kan bruke i rekrutteringsarbeidet for å sikre riktig kompetanse. 

I usikre tider er det viktigere enn noensinne å ha et godt ytringsklima og åpne kommunikasjonslinjer. Mirha Sunagic har gjennomgått 102 ulike studier som har undersøkt hva som skal til for å skape et positivt ytringsklima, og konkluderer med at de som får til dette har delegerende, ydmyke, tjenende, etiske og transformerende ledelsesstiler og høy grad av tillit i forholdet mellom ansatte og ledere.

Dette, og mye mer om karriere, kan du lese om i Magma nr 4, som kommer ut 18 august.