Ledere i offentlige virksomheter har fokus på digital strategi. Har du?

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har nedsatt et råd for ledelse i det offentlige. De skal blant annet se på hvilke utfordringer ledere i offentlige virksomheter står overfor ved inngangen til det digitale nettsamfunnet, og hvordan skal disse håndteres?

Sosiale medierAlle ledere har ansvar for at deres virksomheter faktisk utnytter de mulighetene som ny teknologi gir. De har ansvar for å stille seg spørsmål om de faktisk er gode nok på dette området, og for at de skjønner hva utfordringene kan være.

Hva gjør du når konkurransevilkårene i samfunnet endres, når måten vi yter tjenester på endres, når måten vi samarbeider og samhandler på endres og når de mest innovative konkurrentene kommer utenfra? Forretningsutvikling og - modeller for eMarketing skiller seg fra tradisjonell produksjonstankegang slik vi kjenner den fra industrisamfunnet. Det mest klassiske eksempelet er kanskje musikkbransjen; der du før måtte gå i butikken for å kjøpe en LP/CD kan du nå laste dette rett ned på din mobil, uansett hvor i verden du er. Produksjon, distribusjon, salg, lager osv. er forsvunnet fra kjeden.

Utfordringen ligger i å utarbeide hensiktsmessige strategier for utvikling av digitale tjenester. For å få til dette må du kjenne til forbrukeradferd på nett, både innenfor søk og sosial shopping. Du bør sette deg inn i tema som attention economy; hvordan bli synlig på nett, søkemotoroptimalisering, søkeordoptimalisering osv.

Hvordan sosiale medier fungerer som medie – og handelsmodell for ditt selskap er et annet punkt som vil avgjøre din konkurransekraft. Fokus på digitale tjenester gir økt aktivitet og interesse for ditt selskap, og med en god strategi som grunnlag vil dette kunne gi deg økt omsetning.

KAN Econa arrangerer kurs på tema 25.-26. oktober 2011, Business i det digitale samfunn.

Kilder:
Direktoratet for forvaltning og IKT: www.Difi.no
Arne Krokans blogg: http://arnek.wordpress.com/