Legger vi til rette for skattesnusk?

Gründer og ekspolitiker Henning Holstad skriver i en kronikk i Finansavisen at mange småbedrifter føler seg dypt urettferdig behandlet og overkjørt. – Vi hører ikke så mye om dem, ofte fordi de rett og slett gir opp og fordi deres skattesaker ikke har interesse for media, sier Holstad.

– Etter høyprofilerte nederlag virker det som Skatteetaten nå konsentrerer seg om småbedriftene. Der finner de alltid, og jeg mener alltid, formalfeil de kan slå ned på, og innbetalingskravene er nådeløse. Vi trenger en debatt om denne utviklingen, skriver Holstad i Finansavisen.

Holstad stiller spørsmål ved rettssikkerheten til små og mellomstore bedrifter når Skatteetaten slår til.

– Er Skatteetaten kun en positiv byggmester til felleskapets beste? Eller inntar de også rollen som hensynsløs ulv som er mest opptatt av å få has på byttet, og ikke fullt så opptatt av hva som er sant, virkelig og rettferdig? Hvordan går det med dem som rammes? Får de sin sak rettferdig behandlet innen rimelig tid? Evner de å forsvare seg, eller gir de ofte bare opp? Og vinner som oftest Skatteetaten fordi den er rettferdig og klok, eller fordi den er størst og sterkest?

Holstad trekker frem at de store bedriftene har dyktige advokater og følger skattelovene, og mener Skatteetaten derfor konsentrerer seg om de små. Han nevner flere eksempler, og sier at mange opplever seg direkte forfulgt av en etat som synes å bli stadig mer ekstrem i sin detaljjakt på «syndere».

Henning Holstad utfordrer skattedirektøren til debatt og spør seg hvordan han vil forholde seg til uheldige utslag for småbedriftene. – Jeg ser frem til å diskutere med ham hvordan «Skatteulven» oppleves i mange småbedrifter, avslutter han.

Saken er en forkortet utgave av Holstads kronikk publisert i Finansavisen 16. august 2017.

Econa og Juristforbundet kjører debatten under Arendalsuka: Legger vi til rette for skattesnusk? Møt blant andre Henning Holstad og skattedirektør Hans Christian Holte på Solsiden Brasserie torsdag 17/8 2017 kl. 18.00.

Bildet: Faksimile fra Finansavisen