Magma topp logo Til forsiden Econa

Lena Steffensen

Alder: 27 år • Utdanningssted: Handelshøyskolen i Tromsø / Norges Arktiske Universitet (UiT) • Stilling og arbeidssted: spesialist markedsføring, Norges sjømatråd • År i arbeidslivet: 3,5 år i skrivende stund
Bilde mangles

Artikler i Magma


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS