Arrangement Online STUDENT

Litt boost av motivasjon i en ellers krevende tid for studenter

En av de viktigste forutsetninger for motivasjon og personlig utvikling i en studiesituasjon er å se sammenhengen mellom egen innsats og resultater . Dette betyr i praksis at man ser seg selv som ansvarlig for sin egen fremgang uavhengig av ytre forhold. Et indre styrt tankemønster styrker ikke bare selvtilliten, men også motivasjonen i en studiesituasjon. Det er mulig å lykkes – det handler egen vilje og innsats.