Arrangement Online Personlig utvikling/karriere

Livslang læring - Er du gått ut på dato?

I dagens samfunns- og næringsliv er kompetanse ferskvare. Men hvilken kompetanse er egentlig relevant nå, og hvordan passer din kompetanse inn i fremtidens kompetanselandskap?