Livslang læring: Hva er poenget?

«Jeg tror folk vil le av oss om 20 år og si: Er dere seriøse? Sluttet dere virkelig å studere da dere var 24 år?» Nei, vi vil ikke bli ledd av. Og vi vil ikke bli utdaterte. Men da må vi ta ansvar og vise evne til å endre oss i praksis.

Faksimile fra DN, foto: Per Ståle Bugjerde

Det er ennå tidlig på året, og mange av oss har nok følt behovet for en restart, en ny strategi for vår egen arbeidshverdag og karriere. Bortsett fra alle gode forsetter om trening og sunnere kosthold, er det minst like viktig hvordan vi sørger for faglig og mental oppdatering. Tidligere toppsjef i McKinsey, Dominic Barton, mener dagens system hvor vi avslutter utdanningen etter endt mastergrad, er latterlig. «Jeg tror folk vil le av oss om 20 år og si: Er dere seriøse? Sluttet dere virkelig å studere da dere var 24 år?»

Det er mye snakk om veien til livslang læring med røde lys som blinker robotisering og digitalisering. Og hvordan vi kan navigere og være i front når det trengs. Kunnskap går aldri ut på dato, spørsmålet blir hvordan vi hele tiden holder oss oppdaterte, relevante og ikke minst ettertraktede på arbeidsmarkedet.

Econa samarbeider med NHH om to programmer for å bidra til at vi er i front, Business Upgrade og Tech Upgrade. I tillegg tilbyr vi flere relevante tilbud som kan løfte din kompetanse og opprettholde konkurransekraften – både for deg selv og arbeidsgiver.

Dagens regjering har også trykk på dette, de har satt ned et ekspertutvalg som skal se på etter- og videreutdanning: «Lære hele livet». I dette arbeidet har jeg store forventninger til at det kommer løsningsforslag som bidrar til å legge til rette for nettopp det å lære hele livet. Så langt har mye av oppmerksomheten vært rettet mot fagskole og yrkesutdanning, men utfordringen gjelder også dem med høyere utdanning.

Det finnes mange ulike løsninger. I Singapore har alle personer over 25 år en egen utdanningskonto på 500 Singapore dollar hver som må brukes på relevante kurs for arbeidslivet. Danmark, som er de beste i EU på etter- og videreutdanning, utarbeidet i 2007 en strategi på livslang læring som starter allerede i barnehagen. Til enhver tid går rundt 30 prosent i Danmark mellom 25 og 64 år på etter- og videreutdanning. Dette er mulig fordi de kan motta inntekt tilsvarende tapte arbeidstimer på grunn av utdanning. Derfor er videreutdanning et realistisk alternativ for dem som er i arbeid, har huslån, barn i barnehage og andre faste utgifter som ikke lar seg justere. Det sikrer også at arbeidsgiver får ansatte med oppdatert kunnskap og kompetanse samtidig som det er en samfunnsøkonomisk investering i humankapital og et hinder for utenforskap.

Arbeidsmarkedet trenger mennesker som hele tiden er villige til å lære noe nytt. Samtidig må vi lære «de riktige tingene», kompetansen som arbeidslivet trenger og som opprettholder konkurransekraften vår. Det kan vi bare få til om akademia, arbeidsgivere og staten samarbeider om de gode løsningene og legger til rette for at livslang læring faktisk er mulig.

Hvis vi skal unngå å avslutte utdanningen vår etter endt mastergrad må vi tenke utenfor boksen, vi må være villige til å endre oss. En ting er i alle fall helt sikkert: Vi kan ikke lene oss tilbake og hvile på gamle akademiske bragder. Da vil vi snart havne ved siden av diplomet på veggen.

Faksimile: Dagens Næringsliv 31.12.2019, Foto: Per Ståle Bugjerde