Livslang læring – mer enn flotte ord

Du har selv ansvaret for at livslang læring ikke blir en floskel, men en realitet for deg. Selv om arbeidsgivere har store fordeler av å legge til rette for at du utvikler deg, har du et stort personlig ansvar for egen læring og utvikling. Dessuten blir jobben morsommere når du er oppdatert!

Stadig oftere snakker vi om livslang læring. World Economic Forum forteller at livslang suksess avhenger av livslang læring. Kunnskapsdepartementet sier at «i et arbeids- og samfunnsliv i stadig endring har alle mennesker behov for å tilegne seg kunnskap og kompetanse gjennom hele livet. Ny teknologi, nye samhandlingsmønstre, endret etterspørsel etter arbeidskraft og stadig flere kunnskapsbaserte jobber skaper et større læringstrykk hos den enkelte».

Globaliseringen demokratiserer i økende grad kunnskapsutvikling. Med andre ord blir stadig mer kunnskap tilgjengelig for den som gidder å lete.

Det er to viktige perspektiver rundt livslang læring. Det handler om å avlære seg, og å lære seg nye måter å gjøre ting på.

I dette ligger det også et spørsmål om hvorfor det er så vanskelig å skifte mening. Kognitiv dissonans er en mulig forklaring. Det handler om at det skapes et ubehag når vi skal gjøre noe på en måte som ikke stemmer overens med det vi tenker. Et annet svar er at vi i bunn og grunn ikke er rasjonelle. Med andre ord, «fakta» som brukes i læring kan ikke nødvendigvis brukes for å få oss til å endre mening. For at vi skal kunne endre mening, kan det være en idé å øve seg på refleksivitet. Det handler om hvordan vi evner å stille grunnleggende spørsmål ved det vi gjør.  

Det handler også om at du skal bruke tiden din på læring – og ikke på å finne på unnskyldninger for hvorfor du ikke har tid til det. På veien kan vårt mentorprogram (søknadsfrist 1. juni - nye opptak annonseres jevnlig), vårt samarbeidsprogram NHH Business Upgrade eller vår avtale med BI være til hjelp. Er du veldig i tvil på veien videre, er du hjertelig velkommen til å benytte deg av vårt karrieretilbud.

Les også Slik blir du mer attraktiv i arbeidslivet