Arrangement Sosialt

Lokal fottur i Moss

Strekk på beina og bli kjent med andre medlemmer i Moss. Kort og tilgengelig fottur i området rundt Alby. Antall deltagere vil bli justert etter gjeldene retningslinjer.