Lokalavdelingslederen i Oslo/Akershus

1604_Lokalavdelingsleder1604_Lokalavdelingsleder1604_Lokalavdelingsleder1604_Lokalavdelingsleder1604_Lokalavdelingsleder

Hvorfor er du lokalavdelingsleder?

Fra jeg ble aktiv i Econa i 2010, har jeg blitt inspirert og imponert av kvalite­ten på medlemsmøtene nettverkene leverer. Jeg ønsker å bidra til at Econa fortsatt skal fungere som en faglig og sosial arena som skaper medlemsnytte.

Hva er det viktigste du har med deg fra utdanningen?

Utdanningen har gitt meg en bred faglig og kulturell plattform som sammen med erfaringer har gitt meg ballast til å se og agere raskt for å håndtere endringer på kort og lang sikt.

Hva er de beste tilbudene dere gir medlemmene i Oslo/Akershus?

Vårt viktigste medlemstilbud skapes i våre elleve nettverk med rundt 90 dyktige medlemmer. Rundt 50 årlige arrangementer representerer en unik mulighet til å bygge kompetanse og nettverk og et unikt medlemstilbud.

Hva er det viktigste du har gjort som lokalavdelingsleder?

Vi har arbeidet med å sikre tydelige rammer og bidratt med å legge til rette for at nettverkene skal få fungere så autonomt som mulig. Vi arbeider kontinuerlig med å sikre at nettverkene har ressurser slik at de kan fortsette å levere et godt medlemstilbud, og fornyer oss gjennom samarbeid med andre aktører.

Hva er de største mulighetene Econa Oslo/Akershus har de neste årene?

Vår største mulighet fremover er å videreutvikle vårt tilbud slik at vi når flere av våre medlemssegmenter og med det skape økt medlemsnytte. For å få dette til må vi både fortsette å levere godt på eksisterende arenaer, samtidig som vi må arbeide for å etablere nye, som for eksempel mer streaming. Vi har store mulighetsrom ved å digitalisere og effektivisere interne prosesser for nettverkene, sikre bedre synliggjøring i sosiale media og etablere lokale arenaer. 

På hvilken måte bidrar lokalavdelingen til Econas strategi?

Vårt medlemstilbud er godt fundamentert i Econas tre misjonspilarer. Vi er på denne måten misjonsbærer i Econa ved at vi skaper synlig verdi for medlemmene i vår egen region og andre regioner.