Lønns- og arbeidslivsutvalget

Lønns- og arbeidslivsutvalget er Econas rådgivende organ innen lønns- og arbeidslivspolitiske spørsmål, og avgir uttalelser i høringer.

Lønns- og arbeidslivsutvalget

Lønns- og arbeidslivsutvalget beslutter hvilke krav Econa skal fremme i tariffoppgjør. Utvalget skal også bidra til rekruttering og skolering av tillitsvalgte. 

Medlemmer av utvalget velges av styret, mens leder velges av representantskapet. Lønns- og arbeidslivsutvalget skal bestå av minst fem medlemmer og inkludere medlemmer fra privat, statlig og kommunal sektor. Mandat og retningslinjer fastsettes av representantskapet.

Medlemmer av lønns- og arbeidslivsutvalget

 

Mer om Lønns- og arbeidslivspolitikk