Lønns- og arbeidslivsutvalget

Lønns- og arbeidslivsutvalget har som oppgave å fremme forslag og gi vurderinger og råd til styret og administrasjonen i saker om inntektspolitikk og arbeidsforhold.

Lønns- og arbeidslivsutvalget

Leder for Lønns- og arbeidslivsutvalget velges av representantskapet, og er medlem av styret. Lønns- og arbeidslivsutvalget skal bestå av minst fem medlemmer, og omfatte medlemmer fra privat, statlig og kommunal sektor. Medlemmene oppnevnes av styret.

Medlemmer av lønns- og arbeidslivsutvalget

Instruks for Lønns- og arbeidslivsutvalget 2020 

Mer om Lønns- og arbeidslivspolitikk