Lønns- og arbeidslivsutvalget

Lønns- og arbeidslivsutvalget

Medlemmer av utvalget velges av styret, mens leder velges av representantskapet. Lønns- og arbeidslivsutvalget skal bestå av minst fem medlemmer og inkludere medlemmer fra privat, statlig og kommunal sektor. Mandat og retningslinjer fastsettes av representantskapet. Styret følger opp den daglige virksomheten.

LAU

Morten Skaarer

Leder

Morten Skaarer

Forsvarsbygg

Send e-post

Medlem mangler bilde

Medlem

Anne Britt Hansen Thuestad

Sykehuspartner Hf

Send e-post

67069_cropped

Medlem

Gunhild Stenersen

Innovasjon Norge

Send e-post

67948_cropped

Medlem

Morten Boland Jørgensen

Universitetet I Tromsø - Norges Arktiske Universitet

Send e-post

Vidar

Medlem

Vidar Oshaug Aasen

Skatteetaten Brukerdialog Oslo S

Send e-post