Lønns- og arbeidslivsutvalget

Lønns- og arbeidslivsutvalget

Lønns- og arbeidslivsutvalget (LAU) er et rådgivende organ for styret i Econa med representanter for hvert tariffområde: Stat, kommune, Oslo kommune, Spekter San, Spekter Helse, og privat sektor. Medlemmer av utvalget velges av styret, mens leder velges av representantskapet. Lederen i LAU sitter i styret i Econa.

LAU har som oppgave å:

  • fremme forslag, vurderinger og råd til styret og administrasjonen i saker som vedrører inntektspolitikk og arbeidsforhold.  
  • Utvikle og medvirke til å gjennomføre Econas strategi for lønnspolitikk og lønnsforhandlinger på sentralt og lokalt nivå.  
  • Bidra til rekruttering og skolering av tillitsvalgte. 

Instruks Lønns- og arbeidslivsutvalget (LAU) gjeldende fra januar 2020

LAU

67948_cropped

Leder

Morten Boland Jørgensen

Universitetet I Tromsø - Norges Arktiske Universitet

Send e-post

Medlem mangler bilde

Medlem

Anne Britt Hansen Thuestad

Sykehuspartner Hf

Send e-post

67069_cropped

Medlem

Gunhild Stenersen

Innovasjon Norge

Send e-post

Medlem mangler bilde

Medlem

Helene Breivik

Ålesund kommune

Send e-post