Lønns- og arbeidslivsutvalget

Lønns- og arbeidslivsutvalget

Medlemmer av utvalget velges av styret, mens leder velges av representantskapet. Lønns- og arbeidslivsutvalget skal bestå av minst fem medlemmer og inkludere medlemmer fra privat, statlig og kommunal sektor. Mandat og retningslinjer fastsettes av representantskapet. Styret følger opp den daglige virksomheten.

LAU

Morten Skaarer

Leder

Morten Skaarer

Forsvarsbygg

Send e-post

ABOBAKER

Medlem

Abobaker Shaukat Bhatti

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS

Send e-post

67069_cropped

Medlem

Gunhild Stenersen

Innovasjon Norge

Send e-post

942206_cropped

Medlem

Ionela Cristina Moldovan

Ifs Norge AS

Send e-post

67948_cropped

Medlem

Morten Boland Jørgensen

Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet

Send e-post

76041_cropped

Medlem

Torger Kyrrestad Strøm

Tromsø kommune

Send e-post

Vidar

Medlem

Vidar Oshaug Aasen

Oslo Kemnerkontor

Send e-post