Arrangement

Lønnsom pensjon?

Tilhører du gruppen som har jobbet noen år, har skiftet arbeid underveis og tjener mer enn gjennomsnittet i Norge? Har du oversikt over hva du vil få i pensjon og hvordan du bør innrette deg for få få mest mulig ut av opparbeidede rettigheter?