Lønnsoppgjøret: Brudd i staten og Oslo kommune

Akademikerne har oppnådd å fjerne stivbente regler som hindrer god lønnsutvikling og fleksibilitet i staten. Dessverre lukket staten forhandlinger om øvrige deler i tariffavtalen, og oppgjøret går dermed til mekling. I Oslo kommune ble det også brudd etter at kravet om å endre et rigid og utdatert lønnssystem strandet natt til 1. mai.

Staten: Har landet forenklet og mer fleksibelt lønnssystem

Akademikerne er enige med staten om et lønnssystem som er ytterligere forenklet. Skal vi beholde et godt offentlig tilbud, må den enkelte arbeidsgiver kunne bruke lønn som virkemiddel for å beholde og skaffe den kompetansen de trenger. Lokale forhandlinger premierer ansvar, kompetanse, innsats og resultater. Forenklingen vil komme våre medlemmer til gode, og kan hjelpe tillitsvalgte og arbeidsgivere å utvikle og styrke virksomhetene.  

Akademikerne er skuffet over at staten har lukket forhandlingene om de øvrige delene av tariffavtalen. Den økonomiske rammen er ett av flere punkter som nå blir gjenstand for mekling. Forenklingene blir nå protokollført og del av en fremtidig tariffavtale.

– Det har ikke vært mulig å komme til enighet om alle deler av avtalen. Dette er en konsekvens av at de tre andre hovedsammenslutningene har brutt forhandlingene, sier sektoransvarlig i Econa, Marianne Kringlebotn. Meklingen har frist 23. mai ved midnatt.

Oslo kommune: Krever endring av utdatert lønnssystem

Akademikerne mener at lønn må forhandles lokalt på arbeidsplassen, slik at kommunen kan sikre seg nødvendig kompetanse og levere gode tjenester til befolkningen. Natt til tirsdag brøt Akademikerne forhandlingene i Oslo kommune, og oppgjøret går nå til mekling. Akademikerne aksepterte den økonomiske rammen for oppgjøret, men krever at forhandlingene skjer på den enkelte arbeidsplass.

Dagens rigide lønnssystem er ikke tilpasset kommunens utfordringer og høye ambisjoner. Kommunen sliter med å beholde erfarne ansatte, og har brukt millioner på innleide konsulenter. Lokale forhandlinger vil gjøre det lettere å sikre den kompetansen Oslo har behov for for å kunne levere gode tjenester til befolkningen.

– Byrådet vil bli «verdens smarteste by» og ligge i front på miljø, teknologi og velferd. De høye ambisjonene henger dårlig sammen med et gammeldags lønnssystem som kommunen etter hvert er ganske alene om, sier Akademikernes forhandlingsleder Erik Graff.

Enighet i forhandlingene i kommunesektoren

Lektorene får en samlet lønnsvekst på nærmere tre prosent i årets oppgjør. Akademikerne vil fortsette å jobbe for at lektorene skal få forhandle lønnen sin lokalt på den enkelte arbeidsplass, slik det er vanlig i resten av arbeidslivet. Akademikerne mener lokale forhandlinger gir de riktige verktøyene for at skolen skal være en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg og beholder flinke folk

Econas medlemmer i kommunal sektor har sine lønnsforhandlinger lokalt i den enkelte kommune, fylkeskommune eller foretak. Disse forhandlingene vil gjennomføres i løpet av våren og i hovedsak høsten.

Ansvarlig for statlig sektor i Econa:
Marianne Kringlebotn, mk@econa.no, Tlf. 92 66 67 78

Ansvarlig for kommunal sektor og Oslo kommune i Econa:
Arne Martin Jakobsen, arne.martin@econa.no, tlf. 90 04 02 86

Econa ivaretar medlemmenes interesser rundt ansettelses-, lønns- og arbeidsforhold som part i tariffavtaler. Avtalene inngås med staten, kommunal sektor og Oslo kommune gjennom Akademikernes forhandlingsutvalg.

Akademikerne forhandler på vegne av 35.539 medlemmer i statlig sektor, 22.266 i kommunal sektor og 3.051 i Oslo kommune.

Mer informasjon om lønnsoppgjøret finner du på akademikerne.no