Lønnsstatistikken 2016 er klar

Lønn

Econa kartlegger årlig medlemmenes inntekts- og karrieresituasjon. 7482 medlemmer svarte på undersøkelsen i 2016. Econas lønnsstatistikk er svært omfattende og gir deg mange muligheter for å sammenlikne deg med andre medlemmer.

Finner du ikke svarene i hverken rapporten eller lønnskalkulatoren? Send oss en epost til karriere@econa.no. Funnene i Econas statistikk samsvarer i store trekk med andre lønnsundersøkelser gjort av SSB, NIFU og NHO.

Klikk her for å lese hele statistikken.

 

Nøkkeltall

Gjennomsnittlig personlig grunnlønnsvekst 2015-2016:
4,2 prosent (i 2015: 4,7 prosent)

Median personlig grunnlønnsvekst 2015-2016:
2,4 prosent (i 2015: 2,9 prosent)

Gjennomsnittlig personlig grunnlønnsvekst 2015-2016, offentlig sektor:
3,0 prosent (i 2015: 3,6 prosent)

Gjennomsnittlig personlig grunnlønnsvekst 2015-2016, privat sektor:
4,7 prosent (i 2015: 5,2 prosent)

Andel med personalansvar:
34 prosent (i 2015: 35 prosent)

Andel ledere:
60 prosent (i 2015: 59 prosent)

Andel i offentlig sektor:
29 prosent (i 2015: 29 prosent)

Gjennomsnittlig grunnlønn i offentlig sektor:
676 000 kroner (i 2015: 676 000 kroner)

Gjennomsnittlig grunnlønn i privat sektor:
829 000 kroner (i 2015: 814 000 kroner)

Tabell: Median grunnlønn etter ansvarsnivå og sektor:

 

Offentlig sektor

Privat sektor

Toppleder stor virksomhet

979 000 kr

1 541 000 kr

Toppleder mindre virksomhet, toppledergruppe

843 000 kr

1 060 000 kr

Mellomleder

790 000 kr

911 000 kr

Mellomleder moderat ansvarsnivå

670 000 kr

755 000 kr

Medarbeider

563 000 kr

550 000 kr

 
Se opptak av kaffe&lønnsstatistikk-møtet hvor Econas analytiker, Atle Kolbeinstveit, trekker frem noen tydelige trender og nøkkeltall fra årets undersøkelse.

Lønn

Tidligere statistikker

Akademikerne Lønn Tariff

Tariffoppgjøret 2015

Tariff Lønn Akademikerne

Lokale lønnsoppgjør for Econa og Naturviternes medlemmer i KS-området er utsatt

Tariff Lønn Akademikerne

Econa har takket ”nei” til ny tariffpolitiske forutsetninger