Lønnsstatistikken fra A til Å

Vet du hva controllerne hadde i lønnsvekst? Hvor mange har faktisk fått økt kjøpekraft det siste året? Og hvor mye skylder egentlig arbeidsgiverne medlemmene våre i overtidsbetaling? Svarene får du her.

Lønnsstatistikken 2017

Ansvar har mye å si for hvilken lønn du har. Econa bruker fem stillingstrinn bygget på ansvar. Jo høyere du klatrer, dess høyere er lønnen – og lønnshoppet øker for hvert trinn du tar. Virkningen av mer ansvar er omtrent dobbelt så stor i privat sektor som i offentlig sektor.

Bonus er en betydelig del av lønnen for mange. 7 prosent av medlemmene hadde en bonusutbetaling over en halv million kroner i 2016.

Controllerne som ikke har skiftet jobb siste år hadde en nominell lønnsvekst på 25 000 kroner. I fjor var dette 20 000 kroner.

Det lønner seg å bytte jobb.Har du en ny arbeidsavtale, har du sannsynlig høyere lønnsvekst enn dem som ikke har skiftet stilling siste år. 

Endring i stilling skjer i snitt litt sjeldnere enn hvert fjerde år.  

Frynsegoder, eller naturalytelser som er den mer korrekte betegnelsen, er vanlig. Mest vanlig er ikke overraskende fri mobiltelefon. «Alle» har det, med unntak av medlemmer som er på medarbeidernivå i offentlig sektor.

Grunnlønn er lønn uten bonus og andre ytelser. Det er for de aller fleste den soleklart viktigste formen for lønn. Det er også denne formen for lønn det i størst grad rapporteres på.

Hopp på karrierestigen gir sannsynligvis kraftig lønnshopp. I privat sektor er sannsynligheten for et tidlig hopp på karrierestigen betydelig høyere enn i offentlig sektor.

Inflasjon kan spise opp lønnsveksten. SSBs konsumprisindeks viser en prisøkning på 1,3 prosent fra august 2016 til august 2017. 75 prosent hadde en positiv reallønnsutvikling mellom 2016 og 2017, mot bare 38 prosent mellom 2015 og 2016.

Jevn inntektsutvikling kan ikke sies å være et kjennetegn for Econas medlemmer. Forskjellene i lønnsnivå mellom medlemmene er store, og de årlige tilleggene varierer også mye for den enkelte.

Konkurransen om de beste er stor – det er det ingen tvil om hvis en ser på lønnsnivået. Og det er mange av de aller beste i Econas medlemsmasse. Godt over 1500 har svart at de hadde en samlet inntekt på over en million kroner i 2016. I praksis er det drøyt en av fire i medlemsmassen som har så høy inntekt.

Lønn er ikke det viktigste for Econas medlemmer. Spennende arbeidsoppgaver, mer ansvar og å skape verdier er adskillig viktigere. Et pluss er det uansett at om en har alle disse tingene, følger gjerne god lønn med på lasset.  

Medianverdier er et godt mål i Econas lønnsstatistikk. Mange i Econas medlemsmasse tjener veldig godt, og de påvirker gjennomsnittet mye, mens medianen ikke påvirkes i samme grad. Medianen sier derfor mest om hva som er mest «vanlig» lønnsnivå.

Nominell lønnsvekst er relativt jevnt fordelt på alle eksamenskull. Den er høyest tidlig i karrieren der karrierehopp er mest vanlig. I privat sektor er gjennomsnittverdiene for lønnsvekst høyest fra 2-7 år i arbeidslivet i årets undersøkelse. Det er en periode hvor mange får mer ansvar og etablerer seg i arbeidslivet.

Overtid er en rettighet man har som følge av hvilket ansvar man har, og dels etter hva arbeidsgiver bestemmer. Econa har beregnet at 3300 av våre medlemmer oppgir at de ikke har rett på overtid, men som etter lovens tekst skal ha overtidsbetalt. Ut fra oppgitt arbeidstid utover det avtalte er verdien av denne tiden 250 millioner kroner. Er det likt for de siste tre årene, betyr det at arbeidsgivere i teorien skylder Econas medlemmer 750 millioner kroner i overtidsbetaling.

Penger er naturlig nok viktig for Econas medlemmer. 2 av 3 har brukt lønnsstatistikken det siste året.

Q – eller dame i kortstokken, kan hjelpe oss til å si litt om kjønn og lønn. Det er forskjeller i lønnsutviklingen mellom menn og kvinner. Mye av dette kan forklares, men noe er også uforklart. På Econas Facebookside kan du finne en kort videosnutt som sier litt mer om kjønn, lønn og barn.

Rabalder på jobben en kjedelig. Det er derimot ikke helt uvanlig at Econas medlemmer inngår sluttavtaler. Her kommer et medlemskap i Econa godt med. Tirsdag denne uken fikk et medlem et halvt år mer med lønn inn i sin sluttavtale etter å ha brukt Econas advokater. 

Sammenlikningsverktøy – det er det lønnsstatistikken er for dere medlemmer. I år har 6909 av medlemmene valgt å dele informasjon med andre medlemmer. Det er en stor dugnadsinnsats. Takk for innsatsen!

Tallfeber kan du få av Econas lønnsstatistikk i PDF-versjon. For personlig bruk anbefaler vi at du bruker lønnskalkulatoren på nett. Et nyttig tips er at du i utgangspunktet ikke velger bransje, men at du heller kontrollerer om din bransje har et særegent lønnsnivå for ditt ansvarsnivå. Stort sett gir bransje små utslag, men det er flere unntak.

Utskriftsfunksjonen i lønnskalkulatoren gir også tabeller som er skreddersydde for deg og med historiske data. Bruker du denne funksjonen, har du en skreddersydd analyse i bakhånd til din lønnssamtale eller lønnsforhandling.

Variasjon er et viktig stikkord for lønnsnivået til Econas medlemmer. Det er store variasjoner. Mye kan forklares ved hjelp av opplysningene dere har delt.

Westernliv, eller om du vil, en jobb med stor grad av provisjonsutbetaling, er ikke vanlig. Provisjon som belønningsform er et utdøende fenomen i medlemsmassen. Bonus er imidlertid svært vanlig.

Xtremverdier finnes i medlemsmassen. De er stort sett tatt med i alle analyser som du kan gjøre. Medianverdier er fin kontroll for å sjekke om ekstremverdier gir feil bilde.

Ytelsespensjon: 31 prosent av respondentene har oppgitt å ha dette. Dobbelt så stor andel har innskuddspensjon. I privat sektor har 19 prosent oppgitt at de har ytelsespensjon, 77 prosent har innskuddspensjon.

Zigma – eller summen av all lønn for 2016 for Econas medlemmer, er beregnet til å være rundt 15 milliarder, pluss merverdien for samfunnet og eiere av virksomhetene. Det er en snau million per medlem. Til sammenlikning er beregnet årsinntekt i snitt for Econas medlemmer 895 000 kroner i 2016, mot SSBs beregning på 525 000 kroner for landet som helhet - altså 70 prosent over snittet.

Ærlighet varer lengst. Det er medlemmene selv som oppgir informasjon om egen lønn. Econas statistikk varierer lite fra totaltallene til NHO, SSB og andre institusjoner. Det er med andre ord god grunn for å tro at de aller fleste svarer helt korrekt. 

Økonomisjefer som har hatt samme stilling siste år hadde en gjennomsnittlig lønnsvekst på 45 000 kroner. Medianverdien er på 27 000 kroner.

Åttehundretusen er ikke langt i fra det noen forskere fant som «lykkeinntekten». 25 prosent av medlemmene hadde i 2016 en inntekt fra 7-900 000 kroner.