Magma topp logo Til forsiden Econa

Mads Nordmo Arnestad

Mads Nordmo Arnestad er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, Campus Bergen. En av hans primære forskningsinteresser er oppfattelsen av beslutninger og beslutningssystemer.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS