Magma 02-2013: Ansatte vil gjerne ta aktiv del i bedrifters samfunnsansvarsarbeid

En undersøkelse utført blant norske arbeidstakere viser at de gjerne vil være med på beslutningen når norske bedrifter planlegger sitt arbeid med samfunnsansvar (CSR).

De ansatte er mest opptatt av lokale tiltak, og vil først og fremst støtte miljøtiltak, tett fulgt av sosiale tiltak, viser en studie publisert i Econas fagtidsskrift Magma. Forskerne mener ledere i større grad enn i dag bør nyttiggjøre seg denne interessen for samfunnsansvar, for å øke bedriftenes utbytte av denne satsingen.

Det har vært forsket relativt lite på hva de ansatte i bedrifter egentlig mener om hvordan bedriften de arbeider i,  jobber med samfunnsansvar. BI-forskerne Caroline D. Ditlev-Simonsen og Fred Wenstøp har gjennomført en studie i fire bedrifter, med til sammen 6000 ansatte, der rundt 700 arbeidstakere har svart på sitt forhold til sin arbeidsgivers CSR-aktivitet.  Svarene viser at de ansatte bryr seg om hva bedriften satser på, og gjerne vil komme med innspill om hva arbeidsgiveren skal fokusere på.

- Undersøkelsen viser at ledere i større grad enn det som er vanlig i dag, bør involvere sine ansatte når de skal planlegge sin CSR-aktivtet. En bedrift kan velge mange ulike aktiviteter, og det er viktig at det de gjør stemmer overenes med bedriftens kjerneverdier. Men for at bedriftens engasjement på dette området skal ha positiv effekt også for bedriften selv, er det viktig at de ansatte vet om, og ikke minst, er enige i hva bedriften gjør på dette området, sier Caroline D. Ditlev-Simonsen og Fred Wenstøp.

De norske arbeidstakerne er mest opptatt av å støtte tiltak i nærmiljøet, og mener arbeid med miljøtiltak er viktigst. Når det gjelder hvordan de ansatte ønsker å prioritere, er det mindre ulikheter mellom kjønn og alder i Norge enn det som er tilfelle hos for eksempel amerikanske arbeidstakere.
CSR-arbeid kan være en viktig måte å bygge relasjoner til samfunnsaktører rundt seg, men de to forskerne mener også at arbeid med CSR kan være et verktøy for å styrke relasjonen til de ansatte.

- Studien viser også at det er en sammenheng mellom i hvor stor grad de ansatte oppfatter at arbeidsgiver tar samfunnsansvar, og hvor tilknyttet de føler seg til den bedriften de jobber i.  Annen forskning viser at det kan være en stor styrke ha ansatte som føler tilhørighet til bedriften de arbeider i. CSR-arbeid kan derfor være en måte å forbedre og styrke forholdet til egne ansatte, særlig om de blir tatt med på råd om hva man skal satse på, konkluderer forskerne.

Hele artikkelen kan du lese her.
Les Magma nr 2/2013 i sin helhet her.

Kontakt: Caroline D. Ditlev-Simonsen: E-post: caroline.d.ditlev-simonsen@bi.no; Fred Wenstøp:  E-post:fred.wenstop@bi.no