Magma 4/2014: Økonomisk styring

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (47) kan nesten kalle seg siviløkonom. Hadde det ikke vært for all den politikken.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (47) kan nesten kalle seg siviløkonom. Hadde det ikke vært for all den politikken.

Tine Sundtoft mangler to små vekttall for å kunne kalle seg siviløkonom.

– Det er prinsipielt viktig for meg å påpeke det, slik at ingen skal tro at jeg skryter på meg en tittel jeg egentlig ikke har, sier hun. Hva som var årsaken til at hun ikke kom helt i mål? Hun kan ikke skylde på verken utagerende festing eller sosialt slaraffenliv. Grunnen var rett og slett at hun brukte altfor mye tid på politikken.

Jeg trenger både en politikers utålmodighet kombinert med kondisen til en byråkrat, sier hun.

Kunnskapen fra BI har hun også fått god bruk for. Akkurat som hun gjorde på siviløkonomstudiet, innhenter hun i dag store mengder informasjon, for deretter å analysere dem og treffe en beslutning. Likevel er jobben som statsråd ulikt alt annet hun har vært med på tidligere.

– Jeg skal jobbe med evigheten som perspektiv, og samtidig være forberedt på å gå på dagen. Det er det jeg har takket ja til.

Les intervjuet med Sundtoft her, i Magma nr 4/2014.  http://www.magma.no/cand-politikk