Magma #5/15 Globalisering 3.0

Ikke alle setter like stor pris på at verden blir mindre, og det er viktig å minne om at globalisering kan ta mange veier. Hvor mye globalisering kan vi tåle, og hvor står Norge i denne diskusjonen?

I denne utgaven av Magma sørger fagredaktører Arne Jon Isachsen og Per Botolf Maurseth for at norske forskere og økonomer gir oss et bilde av hvilke endringer vi har sett og hva vi kan vente oss fremover.

Fagredaktør Arne Jon Isachsen hevder at globalisering uten globale styringssystemer er en utfordring og stiller i sin artikkel «Globalisering» viktige spørsmål om nettopp, globalisering. I artikkelen «Internasjonale handelsavtaler 2015 – trender og utfordringer» analyserer forfatter Arne Melchior internasjonale handelsavtaler i lys av strukturen i verdenshandelen. 

Norge som pådriver?

Kan norsk klimapolitikk ha innvirkning på andre lands utslipp og internasjonal klimapolitikk? I artikkelen «Norsk klimapolitikk i et globalt perspektiv» adresserer Tom-Reiel Heggedal og Knut Einar Rosendal det globale klimagass-problemet. De forklarer hvorfor det er vanskelig å få på plass en global avtale som kunne føre til at utslippene reduseres tilstrekkelig mye, og diskuterer virkningen av forskjellige unilaterale norske klimatiltak i et globalt perspektiv.

Globalisering påvirker i aller høyeste grad det norske arbeidsmarkedet. Hvordan, forklarer forfatter Arent Skjæveland i sin artikkel «Globalisering og det norske arbeidsmarkedet». I artikkelen redegjør han for fire måter globaliseringen påvirker vårt arbeidsmarked på og videre hvordan det har ført til vekst i norsk økonomi og norske lønninger.  

Nasjonale prøver

I dette nummeret av Magma kan du også lese om hvorfor Econa mener det er behov for nasjonale deleksamener i norsk utdanning. Etter et pilotprosjekt gjennomført av NOKUT (nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) kunne Kunnskapsdepartementet avdekke store forskjeller mellom institusjonene. Det er viktig at samfunnet kan ha tillit til de karakterene studentene får, og en nasjonal felles sensur vil i fremtiden kunne sikre at en C faktisk er en C.

I en ny studie gjennomført av forsker Katja M Hydle får vi svar på hvordan medarbeidere som befinner seg på forskjellige steder i verden klarer å løse oppgaver sammen.  Hun identifiserer to måter å gjennomføre prosjekter på tvers av landegrenser på: Oppgavefellesskap og læringsfelleskap.

Vi slår igjen et slag for mellomlederne. I artikkelen «Få mellomlederne til å blomstre» legger forsker Ole I. Iversen mellomlederne under lupen med hensikt å kartlegge hva som stimulerer dem til å prestere godt og hvordan øverste leder kan bidra til dette. 

Finansdronningen

Hun er ansett som en av Norges mektigste kvinner, og lærte betydningen av uttrykket bunnlinje allerede som barn. Direktør i Folketrygdfondet Olaug Johanne Svara forteller i månedens profilintervju om hva globalisering betyr for norske selskaper. Hun reflekterer rundt verdien av å bidra til å utvikle norsk næringsliv og gir oss et innblikk i hva det vil si å lede en virksomhet med Folketrygdfondets ansvar og posisjon. Les hele det inspirerende profilintervjuet «Finansdronningen» i månedens utgave av Magma.

Les alt dette, og flere spennende fagartikler i Magma 5/15 Globalisering 3.0.