Magma 5/2014: Narsissister blir ledere

Kandidater med narsissistiske trekk har større sannsynlighet for å få gjennomslag i jobbintervjuer, sier doktorgradsstipendiat ved Handelshøyskolen BI, Christian Enger Gimsø, til Econas fagtidsskrift Magma.

Kandidater med narsissistiske trekk har større sannsynlighet for å få gjennomslag i jobbintervjuer.

Kandidater med narsissistiske trekk har større sannsynlighet for å få gjennomslag i jobbintervjuer, sier  doktorgradsstipendiat ved Handelshøyskolen BI, Christian Enger Gimsø, til Econas fagtidsskrift Magma. Når jobbintervjuet handler om å vurdere kandidatens lederpotensial, styrker kandidater med høy grad av narsissistiske trekk sine muligheter til å bli valgt ut til lederstillinger.

Når organisasjoner skal rekruttere nye ledere, vil de typisk jakte på kandidater som er handlekraftige, er i stand til å ta tøffe beslutninger, har selvtillit og kan være sterke i forhandlingssituasjoner. Dette er noen av de egenskapene som kjennetegner effektive ledere.
- De samme egenskapene kan vi også finne hos mennesker med høy grad av narsissistiske trekk. Det er dem vi helst ikke vil ha som ledere, sier Gimsø.

Kjører egen agenda

– Personer med narsissistiske personlighetsforstyrrelser vil være opptatt av dominans, status, anerkjennelse, makt og beundring. De går ikke av veien for å bruke andre for å nå sine mål. Ledere med høy skår på narsissistiske trekk mangler evnen til å relatere seg til andre. De kjører sin egen agenda uten å ta hensyn til folk rundt seg, sier Gimsø. Som ledere vil de fungere dårlig, beskriver han. Fordi de er opptatt av makt og status, vil personer med narsissistiske personlighetsforstyrrelser typisk søke seg til lederstillinger.

Gimsø har i sitt doktorgradsprosjekt gjennomført en studie blant 3.200 kandidater ved tre ulike opptak til befalsskolene i Norge. Forsvarets befalskole tilbyr en anerkjent lederutdanning som har utviklet mange kandidater til lederposisjoner i det norske samfunnet.

Studien viser at det er en positiv sammenheng mellom hvilke skår kandidaten fikk på målingen av narsissistiske trekk i personlighetstesten, og hvordan vedkommende ble vurdert i jobbintervjuet. Kandidater med narsissistiske trekk kom styrket ut av opptaksintervjuet.

Hva kan arbeidsgiver gjøre

Gimsø har utarbeidet fire praktiske råd for skille mellom de gode, effektive ledertalentene og kandidater med uønskede narsissistiske personlighetstrekk.

1. Jobbintervjuet må behandle kandidatene mest mulig likt. Intervjuet bør være godt strukturert. Det gjelder utformingen av spørsmål og hvordan du skal evaluere svarene.

2. Bruk flere verktøy for å vurdere kandidatene.

3. Se ikke bare etter egenskaper du ønsker deg. Se også etter egenskaper du absolutt ikke vil ha (mørke personlighetstrekk).

4. Sjekk referanser, men ikke nøy deg med overordnede. Hør også med sideordnede og underordnede. De kan ha et helt annet bilde enn de overordnede.

For mer informasjon, kontakt Christian Enger Gimsø, christian.e.gimso@bi.no

Hele artikkelen kan leses i Magma 5/2014, fra 2. oktober 2014.