Magma #7/15: Endringsledelse

Endringskapasitet har vært ett av fire tema i FOCUS, NHHs satsningsprogram på fremtidsrettede foretaksløsninger. Denne utgaven av Magma presenterer seks studier som er gjennomført innenfor FOCUS-programmet, som ble etablert i 2012. Artiklene dreier seg om ulike aspekter ved planlagte og relativt omfattende endringer som er vedtatt (eller ønsket) på øverste nivå i organisasjonen.

Identiteter utfordres

To artikler ser på hvordan endringsagenter jobber for å implementere endringer når de har begrenset makt. Endringene som skal gjennomføres, utfordrer etablerte oppfatninger om «hvem vi er».

NHH-forskerne Vidar Schei og Therese Sverdrup har jobbet sammen med Jørgen Lund og Sandra Riise i Regnskap Norge for å analysere hvordan bransjeorganisasjonen har jobbet med å skape forståelse og motivasjon for endringene de mener må til. I «Fra transaksjon til relasjon» formidler forfatterne sine funn i form av et eventyr og en tegneserie som viser at Regnskap Norge har gått fra å kommunisere en krise til å i økende grad synliggjøre mulighetene en omstilling gir.

I artikkelen «Jakten på effektiviseringsgevinster» er organisasjonsidentitet i fokus. I en kontekst der mye makt er delegert ut til datterselskaper, vil endringer utfordre bedriftens identitet. Makt og myndighet kan heller ikke utøves hierarkisk i en slik desentralisetr organisasjon. Forfatterne Inger Stensaker (NHH), Helene Loe Colman (BI) og Frank Elter (Telenor Research) har studert omstillinger som skal gi effektiviseringsgevinster i Telenor, og viser hvordan oppfatninger av organisasjonens identitet både kan hemme og fremme slike omstillinger.

Endringsagenter på ulike nivåer

Ved iverksetting av planlagte endringer er ledelsen avhengig av at det finnes ambassadører på ulike nivåer internt i organisasjonen. I to artikler studeres henholdsvis mellomlederens og HR-funksjonens roller.

Hva kan vi lære fra andre fagfelt?

En kjent utfordring i strategiske endringer handler om å motivere ansatte til å bidra i iverksettingen av endring. Therese Sverdrup (NHH) og Tom Georg Olsen (Miles) ser på endringsledelse fra et psykologisk kontraktsperspektiv og viser hvordan involvering og dialog kan bidra til å skape motivasjon.

Les Econa #7/15 her

Magma 1507 Cover