Magma #8/15: Risikohåndtering

Risikostyring er ikke et nytt fenomen. Vi har håndtert risiko på ulike områder i århundrer, for eksempel gjennom forsikringsordninger. Magma #8/15 ser på hvordan risikostyring har utviklet seg over tid, fra 1700-tallets brannkasser, til utviklingen av teoretiske modeller og informasjonsteknologiens betydning for hva modellene kan brukes til.

Strengere regler og ønske om bedre kontroll og styring har bidratt til at håndtering av  risiko i dag er et formelt styringsverktøy i private så vel som offentlige virksomheter.

I tillegg til fagartikler, finner du som vanlig også aktuelle saker og foreningsnytt. Magma-portrettet i denne utgaven er av Olav Chen, pensjonsforvalteren som fikk sin første erfaring med arbeidslivet som hardtarbeidende alt-mulig-gutt i foreldrenes restaurant. I dag forvalter han 70 milliarder i pensjonspenger, og kjenner nødvendigheten av et bevisst forhold til risiko.

Magma er Econas fagtidsskrift for økonomi og ledelse. Tidsskriftet kommer ut åtte ganger i året og distribueres til alle medlemmer.

Magma 1508 Cover