Maiken Skirstad Mo er ny styreleder i Econa

Et nytt hovedstyre i Econa ble valgt på representantskapsmøte 23-24 oktober på Gardermoen.

Maiken Skirstad Moe er Econas nye styreleder

Det nye styret består av

Hovedstyrets leder: Maiken Skirstad Moe

Leder av Lønns- og arbeidslivsutvalget: Morten Skaarer

Leder av Fagutvalget: Per Christian Ahlgren

Leder av Studentutvalget: Live Olsen Hølmo

Styremedlemmer:

Turde Nilsen

Mette Talseth Solnørdal (sitter også i Akademikernes styre)

Tore Vamraak

Marie Rønnevik

Bjørn Olav Høksnes

Stina Kommedal 

Den nyvalgte styrelederen har dette å si:  

-Jeg er utrolig glad for å få muligheten til å føre foreningen videre i en spennende tid, med stor satsing på medlemsnytte og synlighet. Jeg vil jobbe for at Econa skal fortsette  på den positive reisen vi har hatt i 2020. At medlemmene kan regne med oss i det usikre arbeidsmarkedet med Covid19 og at vi jobber for bedre medlemsnytte hver dag for det enkelte medlem.

Maiken er opptatt av å vise at økonomer er viktig for verdiskapning og vil jobbe for å fremme forståelsen for den verdiskapende økonomen. Dette skal bli enda tydeligere i samfunnsbildet ved at Econa skal bli tydeligere.

Under representantskapsmøte ble det mange gode diskusjoner og stor oppslutning til strategien for 2020-2024. En ny samfunnspolitisk plattform skal utarbeides, med Econas sjeføkonom Tore Vamraak som leder av arbeidet.

 IMG_2329

Adm.dir. Nina Riibe ønsker velkommen til sitt første representantskapsmøte
 
Anders Nyland, Reiselivsdirektør i Bergen - CEO i Visit Bergen

Anders Nyland, Reiselivsdirektør i Bergen/ CEO i Visit Bergen, snakker til representantskapet om hvordan han reposisjonerte Bergen og omegn som destinasjon.

IMG_5769 

Econa Studentleder Liv Olsen Hølmo, med sin nestleder Marie Rønnevik i hånden. Marie fulgte med og snakket gjennom AV1-roboten, som er utviklet av No Isolation for å bekjempe ufrivillig ensomhet og sosial isolasjon for barn og unge voksne med langtidssykdom.

 Førstegangs representanter

 Alle «førstegangs-representanter» fikk tilbud om innføring i representantskapsmøtets liv og levnet. Hva er en replikk, når kan du kommentere osv. 

 Gustav Emil Amlie og Betül  Andersen

Gustav Emil Amlie fra Telemark i prat med Betül Andersen fra Econa Buskerud.

 hovedstyret

Hovedstyret som ble valgt

 Avgående styreleder Jan Penne, leder av Fagutvalget Tor Wallin Andreassen og Econa Student medlem Thor Ihle.

Takk for verdifull innsats til avtroppende styreleder Jan Penne, leder av Fagutvalget Tor Wallin Andreassen og avtroppende studentmedlem Thor Ihle.  

Nora Rosenberg Grobæk er møteleder for representantskapets treårsperiode.

Nora Rosenberg Grobæk er møteleder for representantskapets treårsperiode.