Arrangement

Makrokurs

Econa UiA inviterer studentmedlemmer og ikke-medlemmer til makrokurs.