Arrangement

Makta rår? - Utøvelse av offentlig eierskap: Muligheter og utfordringer

Det offentlige har store eierinteresser i norsk næringsliv og kontrollerer dermed store verdier. Til å representere seg i selskapenes styrer, velges ofte eksterne profesjonelle styremedlemmer, der eierskapet utøves via et departement. I kommunalt eideforetak satses det i større grad på egne politikere.