Arrangement

Målstyring i offentlig sektor - en workshop

Nettverket for offentlig sektor starter høstsesongen med en sosialt og faglig workshop om mål- og resultatstyring. Mål- og resultatstyring er et grunnleggende styringsprinsipp i staten. Å sette mål for organisasjonen er retningsgivende for ansatte, ledelsen og organisasjonen som helhet. Noe av tanken bak styringsprinsippet er at organisasjonene skal ha frihet til å velge virkemidlene organisasjonene finner mest hensiktsmessige for å nå sine mål.