Mange går glipp av store summer overtidsbetaling

Econas lønnsundersøkelse for 2017 viser at 72 prosent av medlemmene i privat sektor ikke har rett til overtidsbetaling, ettersom de har er plassert i stillingskategorien «særlig uavhengig stilling». Men mange av disse er i praksis ikke særlig uavhengige, hevder Per Christian Rogdar, advokat og leder av Econas arbeidslivsavdeling.

Dette fører til at denne gruppen av økonomer går glipp av store summer i overtidsbetaling, siden de ikke har krav på overtidsbetaling.

Econa kan gå gjennom arbeidskontraktene til medlemmene ved ansettelse. Advokatfullmektig i Econa, Marianne Kringlebotn, anslår at rundt halvparten av de nyutdannede blir forelagt en arbeidskontrakt uten rett til overtidsbetaling.

- Jeg gjør dem alltid oppmerksomme på det. En juniorstilling, som er det man får som nyutdannet, er veldig sjelden særlig uavhengig. Jeg anbefaler dem å ta dette opp med arbeidsgiver, sier hun.

Leder av Akademikerne, Kari Sollien, sier til Finansavisen 23 november, at hun ønsker en lovgivning som gjør at alle ansatte skal omfattes av vernebestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Hun mener det er på høy tid å få slutt på praksisen med bruk av en stillingskategori som er unntatt arbeidstidsbestemmelsene.

Pdf av artikkel i Finansavisen s. 1

Pdf av artikkel i Finansavisen s. 2