Arrangement

Mangfold styrker bedriftens konkurransekraft - Fagre ord eller en realitet?

Econa Bergen inviterer til temamøte om mangfold i arbeidslivet. Lisa Cooper innleder om temaet og vil deretter lede en samtale med et lokalt panel. Vi får innblikk i hva enkeltvirksomheter gjør for å fremme mangfold, hvilke utfordringer det kan medføre og hvilken måloppnåelse det kan gi.