Mangfoldet i økonomiutdanningen

Hva har en journalist i «Norsk Landbruk», daglig Leder i DNT Sør og en produktsjef i Orkla til felles? De er alle siviløkonomer.

SelfiekollageSelfiekollageSelfiekollageSelfiekollageEcona ønsker å bruke jubileumsåret til å bli bedre kjent med medlemmene. I tillegg vil vi vise frem det mangfoldet siviløkonomer og masterutdannede økonomer representerer. Derfor har vi lansert en selfie-kampanje der målet er å få flest mulig økonomer til å vise at de er stolt av utdanningen sin og det de jobber med. 

Etter å ha samlet inn bilder i to uker kan vi foreløpig bekrefte vår antakelse om at økonomer kan brukes til «alt». Våre medlemmer jobber i alt fra Undervisningsbygg til Experis, Fagbokforlaget og TV2. Og alle jobber ikke som Controllere. Nei, her er produktsjefer, konsuler, divisjonsdirektører, redaktører og journalister.

Vis oss at mangfoldet strekker seg enda lengre, send oss en Econa-selfie nå!

PS: Selfien vil ikke vises på din egen Facebookprofil.