Magma topp logo Til forsiden Econa

Marthe Berntzen

Marthe Berntzen har en bachelor i Kultur og kommunikasjon fra Universitet i Oslo og master i Organisasjonspsykologi og ledelse fra Handelshøyskolen BI. Hun har bred erfaring innen HR og rekruttering og jobber for tiden som vitenskapelig assistent ved Handelshøyskolen BI.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS