Marthe og Monika fikk Econas masterstipend

NHH-studentene vil se nærmere på hvilke økonomiske insentiver som skal til for at arbeidsgivere skal ansette flere seniorer.

Tanken om å skrive om noe nyttig for å møte utfordringene i samfunnet, var årsaken til at de valgte dette temaet.

-Vi møter ofte folk som heller ville vært på jobb enn eksempelvis treningsstudio på dagtid, sier Marthe. De nevner eksempler fra hverdagen, at dette er et samfunnsproblem som må tas tak i. Det er gjort lite på etterspørselssiden, derfor er det viktig å se på akkurat dette, sier de begge to.

Marthe (23) og Monika (24) går på NHH. Akkurat nå går det i ett med øvinger til premiere på UKEN-revyen 25 februar, der Monika har en sentral rolle. I tillegg er det korøvelser, treninger og jobbing ved siden av, så dagene blir lange.

Nå jobber de med en spørreundersøkelse som skal ut til Econas medlemmer, hovedsakelig til de som ansetter, med spørsmål som de håper vil gi mer informasjon om hvorfor dette er et samfunnsproblem. Med seg til å utforme spørsmål og bidra med teknisk assistanse har de analytiker Atle Kolbeitveit i Econa, som også er ansvarlig for Econas øvrige undersøkelser.

Finans og bank

Marthe Lien (23), kommer fra Bærums verk, og har alltid synes økonomifag har vært spennende. NHH var det naturlige valg og drømmen er å jobbe i finansbransjen, helst bank. I studietiden bor hun i Sandviken i Bergen.

Monika Taraldset (24) kommer fra Flateby i Enebakk, men bor også i Sandviken, nær NHH. Hun innså også tidlig at det var økonomi som var morsomt. I tillegg var det mulighetene man har som ferdig siviløkonom som var fristende, man trenger ikke peile seg inn på noe spesielt med en gang. Før NHH brukte hun et år på å reise jorda rundt, blant annet som frivillig hjelpearbeider på et barnehjem i Ghana, business engelsk kurs i Miami og spansk-kurs i Spania.

Masterstipend fra Econa

-Det var utrolig gøy å få masterstipendet fra Econa. Med en slik organisasjon i ryggen kan vi komme opp med noe virkelig bra og motivasjonen er på topp, sier de begge.

Studentene får kontorplass, faglig og teknisk støtte og et miljø i perioden da masteroppgaven skal skrives.

Econa deler årlig ut et masterstipend til en eller flere studenter som søker om dette. Kandidater som mottar stipendet har valgt et tema som er relevant for både Econa og Econas medlemmer.