Markedsføring

Markedsføring handler i korte trekk om å forstå kunders behov for å kunne tilby produkter og tjenester som møter behovene på en måte som skiller seg fra konkurrerende tilbud. Hvordan kundenes behov og preferanser endrer og utvikler seg, og hvordan bedriften kan påvirke i hvilken retning, er en viktig del av markedsføringsstudiet.

studenter

Markedsføring som fagområde er bredt, men på masternivå konsentrerer den seg ofte rundt bruken av analyseverktøyer, forbrukeratferd, markedsstrategier og merkevarebygging.

Her kan du ta master i markedsføring:

Handelshøyskolen BI i Oslo 

Høyskolen Kristiania – Oslo

Disse stedene har markedsføring som fordypningsprofil:

Handelshøyskolen BI i Oslo

Høgskolen i Innlandet 

Universitetet i Sørøst-Norge – Ringerike

NTNU

Nord universitet

Norges handelshøyskole NHH