Organisasjon og ledelse

Organisasjon og ledelsesfag kan være veldig praktisk, eller ha en mer teoretisk tilnærming. Retningen grenser opp mot andre fagområder som statsvitenskap og retninger innenfor offentlig administrasjon. I organisasjon og ledelsesfagene lærer du hovedsakelig om forvaltningen av en organisasjons menneskelige ressurser. Hvordan kan man best mulig anvende organisasjonens ressurser og hvordan tiltrekke seg ny kompetanse?

Velger du organisasjon og ledelse som hovedprofil bør du velge en mer bedriftsøkonomisk støtteprofil for å sikre bredden i utdannelsen din.

Her kan du ta master i ledelse og organisasjon:

Handelshøyskolen BI - ledelse og organisasjonspsykologi (Oslo)

Nord Universitet - Master i Human Resource Management (HRM)

Universitetet i Tromsø - Ledelse innovasjon og marked

Høgskolen i Østfold - Organisasjon og ledelse

Disse stedene har ledelse og organisasjon som fordypningsprofil:

Handelshøyskolen BI (Oslo)

Handelshøyskolen OsloMet

NTNU

Universitetet i Agder

Universitetet i Tromsø