Regnskap og revisjon

I regnskap og revisjon lærer du om hvordan et regnskap skal føres og tolkes, og du får en innføring i god bokføringsskikk og skatterett. Selskapet står i sentrum i dette studiet og du opparbeider deg en meget god bedriftsøkonomisk forståelse. Videre vil du få god kompetanse i relevante deler av jussen.

For å bli statsautorisert revisor må du ta en mastergrad i regnskap og revisjon. Som statsautorisert revisor kan du også jobbe som revisor i børsnoterte selskaper.

Alt for få tar en mastergrad i regnskap og revisjon før de går ut i arbeidslivet!

Her kan du ta master i regnskap og revisjon:

Handelshøyskolen BI i Oslo

Norges handelshøyskole (NHH)

NTNU

Universitetet i Agder

Universitetet i Stavanger 

Nord universitet i Bodø

Universitetet i Tromsø (Harstad)

Disse stedene har regnskap og revisjon som fordypningsprofil:

Handelshøyskolen BI i Oslo

Handelshøyskolen OsloMet