Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi er en av de mer analytiske og teoretiske retningen innenfor økonomifagene. Programmet gir deg en grundig faglig fordypning i mikro – og makroøkonomiske spørsmål, samt metode.

Økonom

Du kan spesialisere deg innenfor et bredt spekter av fagområder som blant annet arbeidsmarked, miljøøkonomi, helseøkonomi, pengepolitikk, finans, internasjonal økonomi og adferdsøkonomi.

Nobelprisen i økonomi har gått til norske samfunnsøkonomer hele tre ganger!

Denne retningen har sitt tyngdepunkt ved universitetene i Oslo og Bergen, men også flere av de andre høyskolene og universitetene har gode samfunnsøkonomimiljøer. Lærestedene har ulik profil, undersøk hvem som tilbyr den fagretningen du ønsker å fordype deg i.

Her kan du ta master i samfunnsøkonomi: 

Handelshøyskolen NMBU

NTNU – Trondheim

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Disse stedene har samfunnsøkonomi som fordypningsprofil:

Handelshøyskolen BI i Oslo

Handelshøyskolen NMBU

Høgskolen i Molde

Norges Handelshøyskole (NHH)