Strategi og ledelse

Denne profilen gir deg innsikt i hva som skal til for å bygge konkurransedyktige selskaper. Du vil i løpet av programmet lære å håndtere sentrale verktøy for konkurranseanalyse og strategiske beslutninger.

Strategi og ledelse

Du vil opparbeide deg kompetanse for å kunne si noe om et selskaps muligheter og utfordringer, og hvordan håndtere disse. Profilen vil også fokusere på en organisasjons interne forhold som organisasjonsutvikling og ledelse av virksomhetens menneskelige ressurser.Som et resultat av en stadig økende globalisering har denne profilen ofte et internasjonalt fokus.

Disse stedene har strategi og ledelse som fordypningsprofil:

Handelshøyskolen BI i Oslo

Handelshøyskolen NMBU

Universitetet i Sørøst-Norge

Norges handelshøyskole (NHH)

NTNU

Universitetet i Stavanger

Handelshøyskolen OsloMet

Høyskolen Kristiania