Mastergrad - hva kan jeg bli?

Velger du en utdanning innenfor økonomi og administrasjon har du en bred utdannelse som både underveis i studieløpet og når du er ferdig representerer mange muligheter. I løpet av utdanningen kan du velge å spesialisere deg innen en rekke spennende fagområder, og på den måten spisse utdanningen etter det du er spesielt interessert i.

Ung kvinnelig student

Som masterutdannet økonom vil du være rustet for en rekke spennende jobber i et bredt utvalg av bransjer, og du vil være svært ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Masterutdannede økonomer jobber så og si overalt i det private næringsliv, som innenfor bank, forsikring, revisjon og konsulentvirksomhet. Spennende jobber i det offentlige som departementer, universiteter og høyskoler eller i ideelle organisasjoner er også høyaktuelle for masterutdannede økonomer. Arbeidsoppgavene er varierte – alt fra økonomisk styring, regnskap og finans, til strategi, ledelse og merkevarebygging.

Allsidigheten i arbeidsmarkedet gjenspeiles i svært lav arbeidsledighet blant våre nyutdannede kandidater.

Mange overveier om det er nødvendig å ta en mastergrad. Kandidater med masterutdanning har adskillig flere muligheter når de skal ut i arbeidslivet. Masterkandidater får seg raskere fast og relevant jobb, og videre betaler arbeidsgiver en masterutdannet kandidat mer. Utdanningen har også positiv innvirkning på jobbinnhold og arbeidsbetingelser som alle er vesentlige faktorer for trivsel, stimulanse og karriereutvikling. Masterkandidater trekker ofte frem kvalitet og kompetanse i sine vurderinger av hva utdanningen har betydd for dem, og undersøkelsen viser at høyere utdanning er karrierefremmende.

Masterstudenter tjener 10 % mer enn bachelorstudenter i deltidsarbeid.

En mastergrad gir deg tid til å reflektere over hvilken retning som kan passe for deg, navigere deg frem i det hav av muligheter arbeidslivet representerer, utstyre deg med et viktig og profesjonelt nettverk, og ikke minst klare å kartlegge hva slags ressurs man kan være for en arbeidsgiver.