Med Econa sine advokater kan du spare 100 000 kroner

Årlig bistår Econa sine advokater over 1400 medlemmer. Som medlem får du bistand helt til man finner en løsning på saken, uansett hvor lang tid det tar. Det beste av alt, det er helt kostnadsfritt!

- Skal man betale for egen advokat kan det koste mellom 2000 og 5000 kroner timen. I oppsigelsessaker kan det fort gå 20 timer. Det vil si 40.000-100.000 kroner om du skal betale selv, sier Per Christian Rogdar, advokat og avdelingsleder i Econa Arbeidsliv.

Advokatforsikring

Som medlem i Econa betaler du en slags advokatforsikring. For ordinære medlemmer koster et medlemskap 4128 kroner i året, men da har du tilgang til åtte advokater til enhver tid. Trenger du én time juridisk bistand, kan du allerede ha spart inn medlemskontingenten for et helt år. Er du ny i karrieren koster det deg enda mindre. Er dette en forsikring du har råd til å ikke betale?

Hva koster et medlemskap?

Trygghet gjennom hele karrieren

«Jørgen» ønsker å være anonym. Han var 26 år da han benyttet seg av Econa Arbeidsliv for første gang. Jørgen skulle signere sin første arbeidskontrakt, men etter en samtale med Econa sine advokater ble han gjort oppmerksom på vilkår i kontrakten som ikke var gode nok.

- Hadde ikke en advokat sett på kontrakten ville jeg hatt særlig uavhengig stilling nå, altså ikke overtidsbetalt. Jeg sendte egentlig inn kontrakten for å sjekke om lønnen var grei, men skjønte fort hvor lite kontroll jeg hadde på hva jeg skulle skrive under på, sier Jørgen.

Nå forstår han hvor viktig det er å ha tilgang til juridisk bistand resten av karrieren.

- Om jeg havner i en situasjon på arbeidsplassen vet jeg at Econa tar saken. Uten at jeg må betale noe mer enn kontingenten min. Det er godt å vite at man har den tryggheten gjennom hele karrieren, fortsetter han.

Seks måneders «utestengelse»

Medlemmer har etter seks måneders medlemskap rett på juridisk bistand i saker som har oppstått etter innmeldingen. Det vil si at om du melder seg ut, så må du være medlem i seks måneder igjen før du kan få juridisk bistand igjen. Dette er da en risiko man tar ved å melde seg ut.

Saker som ikke lar seg løse vennlig kan om nødvendig føres for domstolene, uten noen direkte økonomisk risiko for medlemmet. Eventuelle idømte sakskostnader bæres av foreningen.

Hva kan du få hjelp til?

Det juridiske tilbudet omfatter arbeidsrettslig bistand til arbeidstakere i konkrete saker som angår arbeidsforholdet. Bistanden omfatter ikke tilgrensede områder, som f.eks. selskapsrett, trygderett, erstatningsrett, forsikringsrett og pensjonsrett. 

Du kan få råd på telefon, eller vi kan møte med deg for å drøfte saken din. Vi kan være med som rådgiver i møter med arbeidsgiver, og kan om nødvendig føre saker for domstolene.

Er du studentmedlem har du ikke krav på juridisk rådgivning i perioden du betaler studentkontingent. Du kan likevel få hjelp av advokatkontoret til å gå gjennom første arbeidskontrakt etter fullført utdanning. Det er uansett viktig å være medlem i studietiden slik at du har tilgang til juridisk bistand den dagen du går over i arbeidslivet, og ikke da må vente seks måneder.

Hva dekker medlemskapet ditt?  

Ti gode grunner til medlemskap

Ikke medlem? Meld deg inn i dag!
Econa er foreningen for økonomer og økonomistudenter.