Med vindkraft for framtiden

Norske vindforhold. Stadig mer effektive vindturbiner. Europeisk jakt på grønn kraft. Flere pensjonskasser på utkikk etter sikker avkastning. Det er de fire motorene i raketten som driver fram norsk vindkraft, og ved spakene sitter siviløkonom Øyvind Isachsen i Norwea.

Norwea er mer enn er en tradisjonell interesse- og bransjeorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea bidrar helt konkret til at vindparker blir vedtatt, finansiert og bygget.

The answer my friend...

- Nøkkelen er å kommunisere og overbevise aktørene om det kommersielle potensialet. En vindpark skal være økonomisk attraktiv for både investorer og kjøpere av vindkraft, sier adm. direktør Øyvind Isachsen i Norwea.

I gangen utenfor kontoret henger det viktigste argumentet for hvorfor vindkraft er mer kommersielt riktig i Norge enn knapt noen andre steder: Vindkartet som viser - ja, selvsagt - hvor mye det blåser på ulike steder i landet.

- I de aller fleste land på kontinentet må det settes opp to vindturbiner for å produsere like mye kraft som én vindturbin kan gjøre i Norge. Vi har de samme fortrinnene innen vindkraft som vi har hatt innen oppdrett, skog, vannkraft, metaller og olje og gass. Det er mer enn nok stoff til et nytt industrieventyr.

Bygger business case og bro mellom aktørene

Vinden er et godt utgangspunkt. Like viktig er det at vindmøller blir stadig mer effektive - de skaper relativt mer kraft av relativt mindre vind. Nå tar det kun fire måneder før en vindturbin har produsert like mye kraft som det gikk med til å produsere den. Dermed er vindkraft blitt mindre avhengig av subsidier, og desto mer attraktivt for langsiktige investorer på søken etter bærekraftig lønnsomhet.

- Vi opplever stor interesse fra europeiske kraftprodusenter som ønsker å bli grønnere og mindre avhengig av russisk og norsk olje og gass. I tillegg opplever vi stor interesse fra pensjonskasser som vil ha en sikker og langsiktig avkastning som alternativ til obligasjoner. For eksempel eier Credit Suisse 40 prosent av den nye vindparken på Fosen.

Som all annen kraft blir vindkraften først nyttig og lønnsom når det finnes kjøpere. Også her spiller Norwea en rolle, ved å bidra som brobyggere til norsk industri. Vindkraft og kraftkrevende industri har vist seg å være en bedre match enn mange trodde: Hydro har for eksempel allerede forpliktet seg til å kjøpe en fjerdedel av vindkraften fra Fosen.

- Vi er overbevist om at vindkraft vil muliggjøre en ekspansjon av den kraftkrevende industrien, til felles beste.

Regnesterke økonomer med utvidet perspektiv

- Min og kollegenes økonomiutdannelse blir veldig relevant både overfor investorer og kjøpere. Det viktigste vi gjør er å samle aktørene og vise troverdige regnestykker for hvorfor vindkraft er en fornuftig investering og satsing. Denne kommunikasjonen må være basert på estimater som tåler de tøffeste “due diligencer” fra økonomer som er minst like sterke som oss.

Norwea har et årlig event hvor de samler de finansielle aktørene i og rundt bransjen på Lysebu. Dit kommer blant noen av verdens største investorer som Blackrock, for å møte norske fornybarprosjekter, og for å lære seg Norge. Flere av investeringene i norsk vind det siste året, har kommet i havn etter at aktører har møttes på Norweas seminar.

I tillegg kommer jevnlig arbeid for å nå både korte og langsiktige målsetninger. Det kortsiktige er at produksjonen av vindkraft skal opp fra dagens 2,4 TWh til 10 TWh i 2020.

- Vi ønsker også å fortelle myndighetene om de store mulighetene for verdiskaping for samfunnet. Vi kommer neppe til å begynne med å lage vindmøller i Norge med det første, og eierskapet kommer også til å være delvis utenlandsk. Anlegg og vedlikehold, derimot, skaper allerede positive ringvirkninger. Så langt i år har vi utløst 5000 årsverk knyttet til byggingen av den vindkraften som har blitt investeringsbesluttet.

Ansetter mennesker som er bedre enn seg selv

Den tidligere offiseren ser ut til å være godt utrustet til kampen for vindkraft i Norge. På vegger og gulv er det utstilt store mengder militære effekter av eldre årgang. Den som har størst glede av utstillingen er imidlertid kona, som nå slipper å se effektene hjemme.

- Dersom vi lykkes med arbeidet vi gjør, er det fordi jeg også i fortsettelsen klarer å ansette mennesker som er langt bedre kvalifisert enn meg selv på alle områdene vi dekker. For meg er oppgavene så givende at jeg velger å tro at det smitter over på kollegene, så i all beskjedenhet tror jeg vi vil lykkes med fremtidig rekruttering.

Dette er Norwea

Norwea er en interesse- og bransjeorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. Norwea arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge - samt en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformene bølge- og tidevannskraft.

Norwea ble stiftet i 2006, har i dag rundt 130 medlemsbedrifter og representerer hele verdikjeden rundt vind-, bølge- og tidevannskraft. De er bransjens sentrale møteplass for vindkraftfaglig, politisk diskusjon og industrielt samarbeid.

For mer informasjon, se www.norwea.no og www.vindportalen.no.

----

Mini-CV for Øyvind Isachsen

Befalsskolen for kavaleriet (1984). Siviløkonom fra Hanken Svenska handelshögskolan i Helsingfors (1992). Har vært adm. direktør for Norwea siden 2007. Kom fra rollen som salgsdirektør i STable. 

 

BeslutningstakerneI artikkelserien «Beslutningstakerne» forteller medlemmer av Econa hvilken rolle de har i virksomheter som står overfor megatrender som teknologisk utvikling, klima, fremveksten av nye økonomier, urbanisering og demografiske endringer. Og hvordan de påvirker beslutninger som får stor betydning for bedriften og samfunnet. Les om flere beslutningstakere