Arrangement

Media og jeg!

Seminar om mediahåndtering