Medlemsfordeler for deg som er i arbeid

Som medlem får du blant annet tilgang til en av landets beste bank- og forsikringsavtaler, gratis advokathjelp ved arbeidsrettslige spørsmål, lønnskalkulator som regner ut hva du bør tjene, rådgivning i lønnsforhandlinger og et karrieretilbud fra A-Å.

Bank, forsikring og andre medlemsrabatter

Bruk medlemsfordelene du også – det lønner seg!

Medlemskap koster kr. 344,-/ mnd. Kontingenten gir rett til skattefradrag.  

Bli medlem  

Advokatbistand og juridisk rådgivning 

Medlemskap i Econa gir deg tilgang til kostnadsfri juridisk rådgivning og advokatbistand.

Karrieresenter

Econa ønsker å være en livslang karrierepartner for våre medlemmer og tilbyr blant annet cv- og søknadshjelp, individuell karriererådgivning, lønns- og pensjonsrådgivning, arbeidspsykologiske tester og gratis kurs og arrangementer.

Faglig oppdatering

Econa gir deg gode tilbud på faglig oppdatering, etter- og videreutdanning gjennom hele karrieren. 

Karriereveiviser – for deg som skal ut i arbeidslivet

Econa har utarbeidet en Ung i Arbeid-veiviser som gir deg tips til arbeidssøkerprosessen, og forteller deg hva du skal se etter i arbeidskontrakten før du signerer. Den gir deg også en indikasjon på hva du bør ha i lønn dine første år i arbeid. Veiviseren er nyttig for alle, men er spesielt rettet mot masterstudenter og de som er i sine første år i jobb.

Lønnsstatistikken

Econas årlige og omfattende lønnsstatistikk er et nyttig verktøy når du skal forhandle om lønn. 

Lønnskalkulator  

Econas lønnskalkulator gir deg anledning til å sammenlikne din lønnssituasjon med andre i tilnærmet lik situasjon som deg.

Fagtidsskriftet Magma 

Som medlem får tilsendt fagtidsskriftet Magma 8 ganger i året. 

Spør oss om skatt

Betaler du riktig skatt? Sammen med Skattebetalerforeningen gjør vi skattehverdagen din enklere!

Spør oss om pensjon

Econa samarbeider med Pensjonseksperten AS som svarer deg på spørsmål om pensjon uansett hvor du er i karrieren.

Econa TV

Du kan se alle live-opptak som medlem via vår avspillingsmulighet Econa TV. Her finner du alt fra regnskapsnyheter, smørekurs og alle Webinarene våre.

Sverre Kristoffersens minnefond

Sverre Kristoffersens minnefond har som formål å gi støtte til medlemmer og studentmedlemmer som har et definert økonomisk behov i forbindelse med faglige, samfunnsnyttig eller foreningsnyttig arbeid.  

Lokalavdelinger 

Econa har 14 lokalavdelinger over hele landet. Avdelingene arrangerer faglige og sosiale aktiviteter, og det er vanligvis gratis å delta på disse. Finn din lokalavdeling her

Bank, forskring og andre rabattavtaler

Econa tilbyr deg en rekke rabatter og avtaler. Fra gode bank- og forsikringsavtaler til rabatterte priser på leie og kjøp av bil. Se alle rabattavtalene du får gjennom medlemskap