Medlemsfordeler for deg som er ung

Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for 23.500 studenter, siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag. Medlemskap i Econa gir faglige og økonomiske fordeler. Econa Ung er en introduksjon til ordinært medlemskap i Econa, og skal være et faglig og sosialt nettverk for de medlemmene som har sitt 1. til 5. år i arbeidslivet.

Medlemsfordeler for deg som er ung i arbeidslivet

 

Bruk medlemsfordelene du også – det lønner seg! 

Bli medlem

Se hva medlemskap koster

Karriereveiviser

Econa har utarbeidet en Ung i Arbeid-veiviser som gir deg tips til arbeidssøkerprosessen, og forteller deg hva du skal se etter i arbeidskontrakten før du signerer. Den gir deg også en indikasjon på hva du bør ha i lønn dine første år i arbeid. Veiviseren er nyttig for alle, men er spesielt rettet mot masterstudenter og de medlemmene som er i sine første år i jobb. Last ned veiviseren her

Advokatbistand og juridisk rådgivning 

Medlemskap i Econa gir deg tilgang til kostnadsfri juridisk rådgivning og advokatbistand. Les mer om hva våre advokater kan hjelpe deg med her

Karrieresenter

Econa ønsker å være en livslang karrierepartner for våre medlemmer og tilbyr blant annet cv- og søknadshjelp, gjennomlesing av kontrakt, individuell karriererådgivning og gratis kurs og arrangementer. Les mer om Econas karrieresenter

Lønnsstatistikken

Econas årlige og omfattende lønnsstatistikk er et nyttig verktøy når du skal forhandle om lønn. Les mer om lønnsstatistikken

Lønnskalkulator  

Econas lønnskalkulator gir deg anledning til å sammenlikne din lønnssituasjon med andre i tilnærmet lik situasjon som deg. Les mer om lønnskalkulatoren og se hvordan du bruker den.

Fagtidsskriftet Magma 

Som medlem får tilsendt fagtidsskriftet Magma 8 ganger i år. Magma finnes også på nett. 

Econa TV

Du kan se alle live-opptak som medlem via vår avspillingsmulighet Econa TV. Her finner du alt fra regnskapsnyheter, smørekurs og alle Webinarene våre.

Lokalavdelinger 

Econa har 14 lokalavdelinger over hele landet. I en del lokalavdelinger avholdes det egne arrangementer for Ung i Arbeid-segmentet. Avdelingene arrangerer faglige og sosiale aktiviteter, og det er vanligvis gratis å delta på disse. Finn din lokalavdeling her

Bank, forskring og andre rabattavtaler

Econa tilbyr deg en rekke rabatter og avtaler. Fra gode bank- og forsikringsavtaler til rabatterte priser på leie og kjøp av bil. Se alle rabattavtalene du får gjennom medlemskap