Econa Mentor

Econa Mentor er et landsdekkende mentorprogram som strekker seg over et år. Mentor og adept jobber med en konkret ambisjon, utfordring eller problemstilling i karrieren til adepten. Det kan for eksempel være at adepten ønsker seg lederutfordringer eller akkurat har gått fra å være fagekspert til leder. Dere møtes ca. 12- 14 ganger i løpet av mentorperioden.

Som adept får du gode råd innenfor et tema du ønsker å diskutere, og du kan bli inspirert av å høre hvordan mentoren din har opplevd og løst liknende situasjon tidligere.  Som mentor stiller du gode spørsmål, utfordrer adepten og deler av dine erfaringer med en som trenger råd i en gitt situasjon.

Organisering av programmet

  • Programmet starter 1. januar 2022 og varer i 12 måneder. Søknadsfristen er 25. november 2021. 
  • Kobling på på tvers av fagområder med utgangspunkt i adeptens behov
  • Econa Mentor begynner med et avklaringsmøte der dere ser om kjemien stemmer, og dere får mulighet til å avklare forventinger og det praktiske rundt mentorforløpet.
  • Dersom dere ønsker å inngå et mentorforløp møtes dere ca. en gang i måneden over 10-12 måneder, der hvert møte varer i ca. en time.
  • Du som adept kontakter din mentor for å avtale tid og sted for det første møtet.
  • Når dere har inngått en avtale om å møtes, forventes det at begge parter overholder dette.
  • Dere bestemmer selv hva dere skal snakke om på møtet, men det kan gjerne være en spesiell utfordring eller spørsmål du har til mentoren.
  • Det forventes at du som adept jobber med oppgavene som dere avtaler mellom møtene.
  • Programmet er gratis for medlemmer av Econa

Hvem kan søke som adept?

-          Medlem av Econa
-          Være i jobb og ha avsluttet din mastergrad.
-          Være motivert for å gjennomføre og prioritere programmet

Les intervju med tre adepter fra programmet: Mentoring åpner for nytenkning, vekst og læring

Hvem kan søke som mentor?

-          Medlem av Econa
-          Være motivert for å gjennomføre og prioritere programmet

Les intervju med tre mentorer fra programmet: Grip sjansen – du lærer minst like mye selv

Du trenger ikke ha vært mentor tidligere for å søke vårt program. Vi har både nye og svært drevne mentorer i programmet, og en del vårt konsept er at dere kan diskutere og lære av hverandre. Som mentor tilbyr vi kompetansepåfyll i form av litteratur, en verktøykasse av enkle leder- og mentorverktøy som vi tilbyr opplæring i og kontraktsmaler og råd om hvordan du starter opp programmet sammen med din adept. Vi legger også opp til en åpningssamling for mentorer når programmet starter høsten 2020.

Som mentor får du tilgang til Econa mentorforum som går på tvers av årsprogrammene for mentorer. Her legger vi til rette for kompetansepåfyll og god mulighet til å bli kjent med og diskutere med andre Econamentorer som tilbyr sin støtte til andre.

Matching av mentor og adept gjøres i ukene etter påmelding. Telefonintervjuer og kobling skjer fortløpende, og programmet starter opp i september.

Deltagelse i programmet forutsetter at vi finner en egnet kobling til deg. Vi intervjuer både mentorer og adepter for å avdekke hvilket behov adeptene har og hvilke problemstillinger mentorer ønsker å tilby sin støtte i.

Meld deg på som adept

Meld deg på som mentor