Mentorskap: det viktige utenfrablikket

De fleste av oss trenger fra tid til annen et blikk utenfra på det vi gjør og den vi er. Skal vi utvikle oss, file av noen kanter eller bli tydeligere og modigere, er det nødvendig å få en annens synspunkter og perspektiver.

Businessmen having conversation in modern office

Det er vanligvis en klok strategi å sørge for en prat med en person du har tillit til dersom en eksempelvis vil bli bedre foreldre, en hyggeligere partner eller en mer forståelsesfull sønn eller datter. Dette blikket utenfra kan komme fra en kamerat, en forstandig bestemor, en kollega eller «nabokjeringa». Vi snakker altså om en person du har tillit til, som du kan prøve en tanke på, som du gjerne lytter til og som har mot til, å være tydelig og direkte i retur.

Langt på vei er det dette også mentorskap dreier seg om; - å ha en samtalepartner som har litt avstand og allikevel er tett på når du snakker om de viktige tingene. En person som ikke er din egen leder eller befinner seg i din «linje», en som ikke tildeler deg arbeidsoppgaver eller har det avgjørende ordet når du søker en ny stilling. Men en person med avstand, integritet, kompetanse, taushetsplikt og et utenfrablikk, - og som har mot til å si: « …er du nå så sikker på det?», eller «prøv å se denne saken fra en helt annen kant!».

Mentoring is offline help by one person to another in making significant transitions in knowledge, work or thinking, hevder Clutterbuck (2004). Det er med andre ord ikke en hvilken som helst samtale, men en form for «hjelpekunst» hvor mentoren gjør sitt beste for å forstå det som adepten forstår, og se det som han eller hun ser. På den bakgrunnen kan mentoren hjelpe adepten både til å tenke grundigere om de utfordringene han eller hun står overfor og vurdere hva som kan være det klokest og beste «neste steg». Slik arbeider mentor og adept med å utvikle kunnskap og dømmekraft, og på den måten kan både adepter og mentorer oppleve samtalene som meningsfulle og «significant transitions». Dette er med andre ord samtaler hvor begge sitter frampå stolen og er villige til å la noe stå på spill, eller som en gammel kollega uttrykte det: «Her er det ikke plass for tannlaus prat!»

Mentorprogrammet til Econa har vist seg å ha mentorer med de kvalitetene vi beskriver over. Gjennom et år har de møtt sine adepter, men de har også møtt andre mentorer i et «mentorforum» for å videreutvikle sin kompetanse og rolle som mentor. Nå er de klare for nye adepter og villige til å hjelpe yngre kolleger videre i deres karriere- og kompetanseutvikling.

I mentorprogrammet som starter 2014 vil forøvrig utenfrablikket helt konkret kunne dreie seg om betydelig geografisk avstand. Med utgangspunkt i at Econa inviterer mentorer og adepter fra hele landet med i programmet er ambisjonen denne gangen også å åpne for «long distant mentoring». Det innebærer at det legges tilrette for både det personlige møtet og bruk av aktuell teknologi for å koble mentorer og adepter sammen og skape det gode mentorskapet.